Systém programů IMK

Systém programů IMK provádí výrobní testy komunikační sestavy při výstupní výrobní kontrole. Stejné testy provádí při instalaci komunikační sestavy do trafostanice.

 1. Při zapnutí zobrazí výsledky self-testu komunikační sestavy a monitoru MEg40
 2. Provede ověření funkčnosti dálkové komunikace přes GSM síť s LTE a kontroluje:
  - správnou konfiguraci IP kanálů,
  - průchodnost sítě na požadované porty,
  - konfiguraci a stažení dat z monitoru MEg40.
IMK

Při instalaci komunikační sestavy do DTS systém IMK uloží stará data z monitoru MEg40 a zahájí nové měření dle požadované šablony vygenerované na základě informací z databáze.

Systém IMK kontroluje komunikace a umožňuje hromadnou změnu konfigurace a přehrávání firmware komunikačních jednotek i měřicích zařízení.

Systém programů IMK se skládá ze tří částí:

 1. IMK_Service
  – služba, která trvale běží na serveru, monitoruje komunikace a umožňuje hromadnou změnu konfigurace a přehrávání firmware.
 2. IMK
  – desktopová aplikace, která umožňuje konfiguraci služby IMK_Service a kontrolu průběhu testů. Dále umožňuje zadání nových míst měření a opravu chybně zadaných míst měření v databázi.
 3. Webová aplikace WebIMK
  umožňuje montážním pracovníkům zadání výrobního čísla instalované komunikační jednotky a její umístění, dále na jejich terminálech zobrazuje výsledek operací a testů provedených po instalaci. Tak se kontroluje správnost instalace a funkčnost zařízení.
WebIMK