Instalované přístroje

Komunikační sestava se skládá z komunikační jednotky MEg202.5, zdroje zajištěného napájení MEg101.4 bez externího akumulátoru a konvertoru USBhost/RS485. Jednotky jsou umístěny na DIN liště a jsou navzájem propojeny. Komunikační sestava se v DTS připevňuje dvěma vruty a k měřicímu monitoru je připojena přes komunikační kabel s konektory. K napájení zdroje se používá odjištěný zásuvkový obvod DTS a pro dálkovou komunikaci se při instalaci vybere vhodný typ antény.

Instalace

Univerzální monitor řady MEg40

Univerzální monitor řady MEg40 je určen pro trojfázová měření elektrických veličin transformátoru vn/nn. V České republice a v zahraničí je instalováno přes 25 000 monitorů řady MEg40. Přesnosti měření jsou uvedeny v kalibračním listě ČMI.

MEg40 kalibrační list

Monitor MEg40+/supra provádí současně funkce monitoru, funkce elektroměru a funkce registrace standardem definovaných událostí na napětí. Ve funkci elektroměru má pro každou fázi šestici registrů energií. Ve funkci monitoru dlouhodobě zaznamenává průběhy napětí, proudů a výkonů a dle standardu kvality napětí ČSN EN 50160 ed. 3 registruje události na napětí a vyhodnocuje odchylky napětí ve třídě S. Napájecí energii k měření i hlubokých a déletrvajících poklesů napětí i na hladině nn bez zdroje zajištěného napájení dodávají u provedení MEg40+/supra superkapacitory.

V projektu 8000 se do vývojové řady monitorů MEg40 automaticky instalují měřicí funkce nejnovějšího provedení MEg40+. Tím se systém měření sjednocuje a povyšuje na nejnovější a nejvýkonnější úroveň včetně aktualizací standardů.

Více o MEg40+/supra na www.e-mega.cz.

MEg40 MEg40Plus

Komunikační jednotka MEg202.5

Komunikační jednotka MEg202.5 je optimalizovaná pro prostředí DTS a proto obsahuje také vstupní a výstupní signály a procesorem řízenou optimalizaci přenášených dat.

Prutové antény se ziskem 5 dB případně 9 dB jsou opatřeny dodatečnou izolací, což je nezbytné při jejich instalaci do prostředí nebezpečného napětí. V místech s dostatečnou úrovní signálu GSM sítě lze použít anténní PUK se ziskem 0 dB.

Více o MEg202.5 na www.e-mega.cz.

MEg202.5

Zdroj MEg101.4

Zdroj MEg101.4 je jednofázový zálohovaný zdroj s interními superkapacitory. Protože je provozován v prostředí DTS s vyšší četností přepětí přenesených z hladiny vn a požaduje se minimalizace obsluhy, je navržen v bezpečnostní třídě II a kategorii přepětí CATIV/300 V, viz certifikát EZÚ.

MEg202.5 Certifikát EZÚ

Více o MEg101.4 na www.e-mega.cz.

MEg101.4

Konvertor USBhost/RS485

Konvertor USBhost/RS485 realizuje obousměrnou konverzi dat mezi MEg40 s rozhraním USB a MEg202.5 s rozhraním RS485.

Konvertor USBhost/RS485

V jedné DTS jsou až na výjimky provozovány jeden nebo dva transformátory vn/nn, a proto jsou používána dvě uspořádání komunikačních sestav.

Schema
Schema