Nová generace měření v DTS

Stávající systém dlouhodobého měření a monitorování chodu jednotlivých nn sítí, který se opíral o periodickou výměnu datových paměťových karet monitorů řady MEg40 provozními pracovníky, je doplňován komunikačními sestavami s denním přenosem statistických dat a on-line přenosem dat a signálů pro dispečerské řízení.

Výroba komunikačních sestav a jejich instalace do DTS včetně vývoje SW prostředků pro kontrolu instalace a provozu komunikačního a měřicího subsystému spolu s rozhraním předávání dat byla zahájena v lednu a bude ukončena v prosinci 2017.

Instalace
O projektu