O projektu

O projektu

Stávající systém dlouhodobého měření a monitorování chodu jednotlivých nn sítí, který se opíral o periodickou výměnu datových paměťových karet monitorů řady MEg40 provozními pracovníky, je doplňován komunikačními sestavami s denním přenosem statistických dat a on-line přenosem dat a signálů pro dispečerské řízení.

Více o projektu »»»

Instalované přístroje

Instalované přístroje

Komunikační sestava se skládá z komunikační jednotky MEg202.5, zdroje zajištěného napájení MEg101.4 bez externího akumulátoru a konvertoru USBhost/RS485. Jednotky jsou umístěny na DIN liště a jsou navzájem propojeny.

Více o přístrojích »»»

Systém programů IMK

Systém programů IMK

Systém programů IMK provádí výrobní testy komunikační sestavy při výstupní výrobní kontrole. Při instalaci komunikační sestavy do DTS systém IMK uloží stará data z monitoru MEg40 a zahájí nové měření dle požadované šablony vygenerované na základě informací z databáze.

Více o software »»»