MEgA s.r.o.

Aktuality | MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Certifikát EZÚ pro monitor MEg45PAN

Certifikát EZÚ pro monitor MEg45

Nové přístroje v provedení k montáži na DIN lištu

Rozvoj distribuované výroby elektřiny i průmyslu 4.0 předpokládá informace o kontinuitě dodávky elektrické energie a událostech na odebíraných proudech. Dodatečné realizace v provozovaných nn sítích vyžadují minimalizaci doby a nákladů na instalaci.

Z tohoto důvodu jsme rozšířili konstrukční provedení dlouhodobě ověřených přístrojů o provedení určené k montáži na DIN lištu. Jedná se o monitor vývodu MEg73DIN, dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD, měřicí lištu MEgML73 a indikátor stavu nn pojistky MEg72DIN. Šířka sestavy 3xMEg72 a MEg105.5 na DIN liště je 108 mm. Šířka sestavy MEg73DIN, MEg73DD, MEg101.4 a MEg202.5 na DIN liště je 270 mm.

Uživatelské informace o těchto přístrojích jsou na příslušných odkazech.

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN

Indikátory stavu pojistky MEg72DIN slouží k místní i dálkové signalizaci stavu všech typů pojistek v NN skříních.

Vedle paprskových NN sítí umožňují zjištění stavů pojistek ve zokruhovaných, paralelně napájených a mřížových NN sítích i NN sítích s rozptýlenou výrobou s napětím ze strany spotřeby.

Více informací

Monitor vývodu MEg73DIN

Monitory vývodů MEg73 se vyrábí ve třech konstrukčních provedeních, jsou to provedení MEg73S, MEg73D a MEg73DIN. Monitor vývodu MEg73DIN se instaluje na DIN lištu typu TS 35.

Monitor vývodu MEg73 měří dvě trojfázová napětí, proudy, výkony, energie a frekvenci, registruje napěťové jevy i nadproudy. Proudy měří ve dvou rozsazích; v základním rozsahu je měří do 1,2 násobku jmenovitého proudu a v rozšířeném rozsahu do desetinásobku jmenovitého proudu. Změřené hodnoty zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích. Při on-line připojení předává změřené hodnoty i výstupy ochranných funkcí do nadřazených informačních systémů.

Více informací

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD

Dvojitý dělič trojfázových napětí MEg73DD převádí dvě trojfázová nn napětí jmenovité hodnoty 230 VAC na dvě trojfázová bezpečná napětí jmenovité hodnoty 1 VAC. Lze jej použít i pro dělení stejnosměrných napětí. Je navržen pro použití i v prostředí kategorie přepětí CAT IV 300 VAC. Dělič MEg73DD má plastový kryt a instaluje se na DIN lištu TS 35. Je vhodný pro dělení trojfázových nn napětí před a za pojistkou nebo trojfázových napětí dvou vývodů nn skříní.

Dělič MEg73DD lze využít u měřicích přístrojů, jejichž napěťové vstupy nejsou dimenzovány pro rozsah 300 V a kategorii přepětí CAT IV, aby je bylo možné použít i v nejnáročnějších prostředích distribučních nn sítí. V sestavě s monitorem vývodu MEg73DIN umožňuje měření napětí a identifikaci stavu pojistky nn vývodu.

Více informací v uživatelské příručce

Indikátor stavu pojistky MEg72/RELAY a MEg72/RS485

Indikátory stavu pojistky řady MEg72 slouží k místní i dálkové indikaci stavů nožových pojistek. Vedle paprskových nn sítí umožňují zjištění stavů pojistek i v paralelně napájených nn sítích, v mřížových nn sítích a v sítích s rozptýlenou výrobou. Indikátor v provedení MEg72/RELAY má signalizaci spínacím kontaktem a indikátor v provedení MEg72/RS485 signalizuje stav pojistky přes sériové rozhraní RS485 umožňující rozlišení základních stavů i mezistavů pojistky včetně její adresy. Obě uvedená provedení indikátoru mají také světelnou signalizaci.

Více informací

Více aktualit
Archiv aktualit
ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.