MEgA s.r.o.

Aktuality | MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD

Měřicí transformátor proudu MTPD se dodává pro primární jmenovité proudy 400 A, 600 A a 1000 A a sekundární jmenovitý proud 1 A. Má dělené jádro s možností zablokování proti mimovolnému otevření magnetického obvodu. Transformátor MTPD se k měřené přípojnici nebo vodiči připevní pomocí odnímatelného úchytu a vázacích pásek, to umožňuje široký rozsah jeho použití. Vyznačuje se vysokou přesností a malým úhlem posunu. Je určen pro použití v krytých prostorech. K připojení měřicích přístrojů má dvojici ohebných vodičů. Vyznačuje se výhodným poměrem plochy okénka a vnějších rozměrů.

Více informací

Měřicí lišta MEgML73

Měřicí lišta MEgML73 slouží k měření proudů a napětí na vývodech rozvaděčů nn. Měřicí lišta MEgML73 se instaluje mezi přípojnice nn skříní a standardizované pojistkové nebo odpínačové nn lišty, vyznačuje se nízkou výškou a zvýšenou tuhostí. Měří fázová napětí přípojnic i nn vývodů a umožňuje měření fázových proudů až do desetinásobku jmenovité hodnoty. Pro snadnou a rychlou instalaci je možné lištu MEgML73 přichytit k odpínačové liště a vytvořit tak jeden kompaktní celek.

Více informací

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1 A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Skládá se ze dvou konstrukčních částí:

- ohebného snímače střídavého proudu na principu Rogowského cívky
- jednotky s funkcí integrátoru a funkcí transrezistančního převodníku

Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou nezávislostí na poloze vodiče s měřeným proudem, patentovaným řešením nespojitosti snímače a chráněným provedením uzávěru.

Jednotka převodníku má vysokou účinnost i při výstupním výkonu 2,5 VA, široký rozsah stejnosměrného napájecího napětí a prostorově úspornou konstrukci.

Více informací

Panelový PQ monitor MEg44PAN

Panelový PQ monitor MEg44PAN je určen k měření na hladině nn, měří tři napětí a tři proudy, lze jej použít i pro jednofázová měření.

V základním provedení monitor MEg44PAN realizuje funkce přímé měření a zobrazování, záznamník, elektroměr.

Na základě objednávky lze i dodatečně vedle základních funkcí zpřístupnit měřicí funkce:

  1. Vyhodnocení kvality napětí
  2. Vyhodnocení napěťových jevů a událostí na proudech
  3. Oscilografické zobrazení měřených veličin
  4. Vyhodnocení telegramů HDO

Více informací

Nová generace měření v DTS

Nová generace měření v DTSS rozvojem komunikačních technologií je i ekonomicky rentabilní doplnění dálkové komunikace k měřicím přístrojům, instalovaným v distribučních transformačních stanicích - DTS. Společnost MEgA a.s. v průběhu tohoto roku vyrábí a dodává pro ČEZ Distribuce, a.s., 8000 komunikačních sestav s LTE komunikací. Toto řešení sjednocuje měřicí systém DTS a rozšiřuje využití změřených dat pro všechny informační systémy zadavatele včetně dispečerského řízení a systémového on-line vyhodnocení událostí.

Více na http://www.e-mega.cz/projekt8000.

Komunikační jednotka MEg202.5 pro sítě LTE

Komunikační jednotka MEg202.5 v základním provedení zajišťuje prostřednictvím sítě mobilních operátorů GSM / GPRS, UMTS / HSPA a LTE dálkový přenos stavů či změn stavů binárních vstupů a povelů. Z připojených měřicích přístrojů se sériovou komunikační linkou RS485 přenáší změřené hodnoty. Implementuje standardizovaný komunikační protokol dle normy ČSN EN 60870-5-104 a umožňuje tak zařadit připojená zařízení do systému SCADA buď přímo, nebo prostřednictvím koncentrátorů.

Více informací

Více aktualit
Archiv aktualit
ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°12'58.18"N
 15°55'7.303"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.