MEgA s.r.o.

Aktuality | MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.

Indikátor stavu pojistky MEg72/RELAY a MEg72/RS485

Indikátory stavu pojistky řady MEg72 slouží k místní i dálkové indikaci stavů nožových pojistek. Vedle paprskových nn sítí umožňují zjištění stavů pojistek i v paralelně napájených nn sítích, v mřížových nn sítích a v sítích s rozptýlenou výrobou. Indikátor v provedení MEg72/RELAY má signalizaci spínacím kontaktem a indikátor v provedení MEg72/RS485 signalizuje stav pojistky přes sériové rozhraní RS485 umožňující rozlišení základních stavů i mezistavů pojistky včetně její adresy. Obě uvedená provedení indikátoru mají také světelnou signalizaci.

Více informací

20. výročí založení společnosti

Vážení partneři,

dne 28.5.1999 byl Živnostenským úřadem v Blansku vystaven Živnostenský list pro společnost s ručením omezeným MEgA - Měřící Energetické Aparáty. V názvu společnosti je vyjádřen předmět podnikání, tj. výroba, instalace a opravy měřicích přístrojů pro energetiku. Dlouhé „í“ ve slově Měřící není gramatická chyba. Vyjadřuje záměr, aby přístroje MEgA trvale, bez poruch měřily i v náročných a bezobslužných provozních podmínkách.

Na vývoji úzce spolupracujeme s Ústavem telekomunikací a Ústavem elektroenergetiky na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kterým musím a chci poděkovat za spolupráci na nových technologiích.

Hlavní poděkování patří našim partnerům z oblasti energetiky, pro které vyvíjíme naše přístroje. Poděkování za náměty, za možnosti zkoušení nových přístupů a za důvěru. Především děkuji partnerům ze skupin ČEZ, E.ON, PRE a ZSE.

Jsem rád, že naše výrobky dodáváme nejen na území České republiky a Slovenska, ale i do Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Japonska a to vše i díky všem našim obchodním partnerům, jejichž pomoci a spolupráce si po celých 20 let vážím a přeji jim plodnou společnou budoucnost.

A samozřejmě velké díky patří našim minulým, současným i budoucím zaměstnancům, bez kterých by naše společnost nemohla existovat.

Těším se na společnou budoucnost

Ladislav Pospíchal
předseda představenstva

Elektronické relé REL IV/DC a REL IV/AC

Elektronické relé REL IV je monostabilní. Z klidového beznapěťového stavu na svém vstupu přepíná mechanický kontakt do pracovního stavu při přivedení ovládacího napětí, které je u relé REL IV/DC stejnosměrné a u relé REL IV/AC střídavé. Relé je konstruované pro umístění na DIN lištu TS35.

Více informací

Měřicí transformátor proudu s děleným jádrem MTPD

Měřicí transformátor proudu MTPD se dodává pro primární jmenovité proudy 400 A, 600 A a 1000 A a sekundární jmenovitý proud 1 A. Má dělené jádro s možností zablokování proti mimovolnému otevření magnetického obvodu. Transformátor MTPD se k měřené přípojnici nebo vodiči připevní pomocí odnímatelného úchytu a vázacích pásek, to umožňuje široký rozsah jeho použití. Vyznačuje se vysokou přesností a malým úhlem posunu. Je určen pro použití v krytých prostorech. K připojení měřicích přístrojů má dvojici ohebných vodičů. Vyznačuje se výhodným poměrem plochy okénka a vnějších rozměrů.

Více informací

Měřicí lišta MEgML73

Měřicí lišta MEgML73 slouží k měření proudů a napětí na vývodech rozvaděčů nn. Měřicí lišta MEgML73 se instaluje mezi přípojnice nn skříní a standardizované pojistkové nebo odpínačové nn lišty, vyznačuje se nízkou výškou a zvýšenou tuhostí. Měří fázová napětí přípojnic i nn vývodů a umožňuje měření fázových proudů až do desetinásobku jmenovité hodnoty. Pro snadnou a rychlou instalaci je možné lištu MEgML73 přichytit k odpínačové liště a vytvořit tak jeden kompaktní celek.

Více informací

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A

Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem AMOS / 1 A je určen k převodu střídavého proudu síťové frekvence na střídavý proud jmenovité hodnoty 1 A. Je navržen pro pevně instalované měřicí přístroje v energetických provozech. Skládá se ze dvou konstrukčních částí:

- ohebného snímače střídavého proudu na principu Rogowského cívky
- jednotky s funkcí integrátoru a funkcí transrezistančního převodníku

Ohebný snímač se vyznačuje velkým rozsahem měřeného proudu a zvýšenou odolností proti vlivům vnějších střídavých magnetických polí, zvýšenou nezávislostí na poloze vodiče s měřeným proudem, patentovaným řešením nespojitosti snímače a chráněným provedením uzávěru.

Jednotka převodníku má vysokou účinnost i při výstupním výkonu 2,5 VA, široký rozsah stejnosměrného napájecího napětí a prostorově úspornou konstrukci.

Více informací

Více aktualit
Archiv aktualit
ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.