MEgA s.r.o.

Souprava monitoru vývodu MEg73

Ke stažení

Monitor vývodu MEg73 měří dvě trojfázová napětí, proudy, výkony, energie a frekvenci, registruje napěťové jevy i nadproudy. Proudy měří ve dvou rozsazích, v základním rozsahu měří do 1,2 násobku jmenovitého proudu, nadproudy měří v rozšířeném rozsahu do desetinásobku jmenovitého proudu.

Změřené hodnoty zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích. Při on-line připojení předává změřené hodnoty i výstupy ochranných funkcí do nadřazených informačních systémů.

Na trojfázovém vývodu s nn pojistkovou nebo odpínačovou lištou skříně nebo stanice a měřicí lištou MEgML73 měří napětí na vývodu (za pojistkami) a na přípojnicích (před pojistkami) monitoruje teploty spojů přípojnice-vývod, signalizuje stav pojistek nn pojistkové lišty a má ochranné funkce v nichž vyhodnocuje stavy měřených veličin.

Monitor vývodu MEg73 se skládá z měřicí jednotky s propojovací deskou. Podle velikosti volného prostoru nad pojistkovými lištami se jednotka monitoru MEg73 vyrábí ve dvou provedeních. Nízké provedení MEG73S s indikačními LED diodami je navrženo pro skříně s nízkým prostorem nad nn lištami. Je-li prostor nad nn lištami dostatečný, lze použít provedení jednotky monitoru MEg73D s displejem.

Jednotku monitoru MEg73 obou provedení lze i za provozu odpojit od propojovací desky bez nebezpečí poruchy měřicí lišty MEgML73 v důsledku rozpojení sekundárních obvodů jejích proudových snímačů. Odpojením měřicí jednotky se nenaruší napájení a komunikace následujících měřicích jednotek. Monitor vývodu MEg73 je napájen stejnosměrným napájecím napětím v rozsahu od 10 V do 30 V. Pro místní i dálkovou komunikaci má sériové rozhraní RS485 s protokolem MODBUS nebo optimalizovaný vlastní protokol s komunikačním SW.

Zpět

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.