MEgA s.r.o.

Souprava monitoru vývodu MEg73


další předchozí zvětšit x/x

Ke stažení

Monitor vývodu MEg73 měří dvě trojfázová napětí, proudy, výkony, energie a frekvenci, registruje napěťové jevy i nadproudy. Proudy měří ve dvou rozsazích, v základním rozsahu měří do 1,2 násobku jmenovitého proudu, nadproudy měří v rozšířeném rozsahu do desetinásobku jmenovitého proudu.

Změřené hodnoty zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích. Při on-line připojení předává změřené hodnoty i výstupy ochranných funkcí do nadřazených informačních systémů.

Na trojfázovém vývodu s nn pojistkovou nebo odpínačovou lištou skříně nebo stanice a měřicí lištou MEgML73 měří napětí na vývodu (za pojistkami) a na přípojnicích (před pojistkami) monitoruje teploty spojů přípojnice-vývod, signalizuje stav pojistek nn pojistkové lišty a má ochranné funkce v nichž vyhodnocuje stavy měřených veličin.

Monitory vývodů MEg73 se vyrábí ve třech konstrukčních provedeních, jsou to provedení MEg73S, MEg73D a MEg73DIN. Monitor vývodu MEg73DIN se instaluje na DIN lištu typu TS 35, která může být upevněna v libovolném místě nn skříně, obvykle vodorovně.

Pro instalaci do prostoru nad odpínačovými lištami jsou určeny monitory vývodu v provedení MEg73S a MEg73D. Ty se zasunují do nízkých obdélníkových otvorů opatřených vodítky. Provedení monitorů MEg73S a MEg73D mají zobrazovací nebo indikační prvky a skládají se z měřicí jednotky a propojovací desky. Tak lze tato dvě provedení MEg73 i za provozu odpojit od propojovací desky bez narušení napájení a komunikace za nimi následujících monitorů vývodů.

Pro všechna tři provedení monitorů vývodů lze k měření trojfázových napětí před a za nn pojistkou, fázových proudů a teplot spojů přípojnice a odpínačové lišty použít mechanicky sešroubovaný komplet odpínačové a měřicí lišty MEgML73. Tento komplet se vyznačuje jednoduchou a rychlou instalací do nn skříně v provozních podmínkách, oddělením nebezpečných napětí, transformací měřených proudů proudovými transformátory s nadproudovým číslem až 10 a integrovanými teplotními senzory.

Všechna tři provedení monitorů vývodu MEg73 mohou k měření proudů použít i standardní proudové transformátory se jmenovitým sekundárním proudem 1 A. Rovněž lze u všech tří provedení monitorů vývodů MEg73 použít k dělení nn napětí dvojitý trojfázový dělič MEg73DD, který se instaluje na DIN lištu.

Zpět

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.