MEgA s.r.o.

Statistické voltmetry

Trojfázové statické panelové voltmetry jsou nahrazeny:
- MEg10: univerzálním monitorem MEg40+/supra
- MEg11 a MEg12: PQ monitorem MEg38/C pro měření událostí.

Měří fázová napětí v sítích nn a fázová nebo sdružená napětí v sítích vn a vvn. V souladu s ČSN EN 50160 měří odchylky napětí a událostí na napětí - tj. poklesy napětí, dočasná přepětí, přerušení a výpadky. Dále vyhodnocují hodinové histogramy měřených napětí a jejich další statistiky. Statické voltmetry poskytují přesnou informaci o čase a průběhu událostí napětí, což umožní vyhodnocení příčin a optimalizaci následků událostí.

Odchylky napětí a případná napěťová nesouměrnost mohou významným způsobem ovlivnit využití elektrické energie.
Z informací o napětí lze nepřímo odvodit i vhodnost dimenzování napájecí sítě a její konfigurace.

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.