MEgA s.r.o.

Souprava monitoru vývodu MEg71

Ke stažení

Souprava monitoru vývodu MEg71 se již nevyrábí. Byla nahrazena soupravou monitoru vývodu MEg73.

Souprava monitoru vývodu MEg71 měří na trojfázovém vývodu s nn pojistkovou nebo odpínačovou lištou skříně nebo stanice napětí, proudy, výkony a energie, registruje napěťové jevy i zkratové proudy a signalizuje stav pojistek nn lišty. Informace zaznamenává do nedestruktivní datové paměti, zobrazuje je na svých indikačních prvcích a při on-line připojení předává i protokolem MODBUS do nadřazených informačních systémů. Souprava se skládá z jednotky monitoru MEg71 a měřicí lišty MEgML71. Jednotka monitoru MEg71 se vyrábí v nízkém provedení MEg71S s indikačními LED diodami, nebo v provedení MEg71D s displejem.

Souprava monitoru MEg71 měří proudy v měřicím rozsahu do 1,2 násobku jmenovitého proudu instalovaných pojistek nn vývodu a zkratové proudy nejméně do desetinásobku jmenovitého proudu. Souprava monitoru vývodu MEg71 je napájena stejnosměrným napájecím napětím se jmenovitou hodnotou 12 V. Pro místní i dálkovou komunikaci má sériové rozhraní RS485 s protokolem MODBUS nebo efektivnější proprietální protokol.

Měřicí lišta MEgML71 je vybavena proudovými snímači s vysokým nadproudovým číslem a elektronickou ochranou při rozpojení jejich sekundárních obvodů. Z důvodu snížení ztrát má zmenšeny jmenovité hodnoty sekundárních proudů. Instaluje se mezi sběrny a nn lištu skříně. Vyznačuje se nízkou výškou, takže ji lze i dodatečně instalovat do již provozovaných nn skříní. Měřicí lišta MEgML71 je navržena pro nejnáročnější pracovní podmínky s kategorií přepětí CAT IV.

Jednotku monitoru obou provedení lze i za provozu přepojovat k různým měřicím lištám MEgML71 při zachování stanovené přesnosti měření a bez nebezpečí poruchy měřicí lišty v důsledku rozpojení sekundárních obvodů jejích proudových snímačů.

Zpět

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.