MEgA s.r.o.

Směrová nn ochrana MEg51

Ke stažení

Souprava směrové nn ochrany MEg51 vyhodnocuje proudové stavy s nesprávným směrem toku energie z hladiny nn na hladinu vn a do odděleného souboru zapisuje jejich charakteristické hodnoty. Trvale zaznamenává průběhy napětí, proudů, výkonů, energie a v souladu se standardem EN 61000-4-30 ed.2 registruje události na napětí a nadproudy.

Souprava směrové nn ochrany MEg51 se skládá ze dvou konstrukčně oddělených jednotek, z jednotky energy meter MEg40+ rozšířené o vyhodnocení poruch a z jednotky stykových obvodů MEg51. Jednotky jsou umístěny v samostatných nevodivých krytech čtvercového profilu a jsou navzájem propojeny obvody ovládání. Jsou připraveny pro instalaci do panelu, s pomocí plastových redukcí je lze instalovat na DIN lištu TC35.

Jednotka MEg40+ vyhodnocuje proudové stavy s nesprávným směrem toku energie z hladiny nn na hladinu vn a do odděleného souboru zapisuje jejich charakteristické hodnoty. Trvale zaznamenává průběhy napětí, proudů, výkonů, energie a v souladu se standardem EN 61000-4-30 ed. 2 registruje události na napětí a nadproudy. Poruchový stav je opticky signalizován v jednotce stykových obvodů magneticky bistabilním indikačním prvkem DOT, který má kontrastní barvou rozlišeny strany otočného terčíku. Porucha je rovněž signalizována kontakty relé. Na jednotce stykových obvodů jsou umístěna ovládací tlačítka, která umožňují manuální kontrolu správné funkce soupravy směrové nn ochrany MEg51.

Zpět

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.