MEgA s.r.o.

Univerzální monitor MEg45PAN


další předchozí zvětšit x/x

Ke stažení

Panelový univerzální monitor MEg45PAN je určen k měření s dálkovou komunikací na hladině nn, měří tři napětí a tři proudy, lze jej použít i pro jednofázová měření. Realizuje funkci přímého měření a zobrazování měřených veličin, funkci záznamníku, funkci elektroměru, funkci analýzy kvality napětí a funkci záznamu telegramů HDO, které provádí současně, bez přerušení a bez mezer. Lze jej použít i k oscilografickým záznamům všech měřených veličin. K přenosu změřených dat a parametrizaci měření má rozhraní RS485 a ETH, obsahuje komunikační modul sítě GSM a modul časové synchronizace GPS.

Parametry kvality napětí i proudů měří metodami třídy A s přesnostmi třídy A nebo S. Všechny standardem ČSN EN 61000-4-30, ed.3 stanovené parametry kvality napětí včetně harmonických a meziharmonických do řádu 125 i rychlých změn napětí statisticky vyhodnocuje. Zaznamenává jejich časové průběhy v jednotlivých fázích.

Energie měří ve čtyřech kvadrantech a měření zaznamenává trojfázové i pro jednotlivé fáze s pomocí šestic v čase rozložených registrů. Provádí i měření rychlých změn toku činných energií.
Ve funkci záznamník monitor měří a zpracovává všechny měřené veličiny, vyhodnocuje výkony, energie a harmonické do řádu 64.

Při záznamu napěťových jevů a událostí na proudech provádí s pretrigerem vedle záznamu průběhů URMS1/2 a IRMS1/2 také oscilografické záznamy současně měřených napětí a u proudů do desetinásobku jmenovité hodnoty.
Má ochranné funkce pro identifikaci přepětí, podpětí, napěťové a proudové nesymetrie, zpětného směru toku proudu a další.

Napěťové měřící vstupy jsou určeny pro přímá měření napětí na hladině nn i v CAT IV/300 V. Proudové vstupy jsou určeny pouze pro nepřímá měření volitelně přístrojovými transformátory proudů, externími toroidy, transformátory s dělenými jádry nebo ohebnými snímači. Základní provedení MEg45PAN má elektronicky přepínané proudové vstupy s rozsahy 5 A a 1 A pro přístrojové proudové transformátory nebo ohebné snímače AMOS/1A. Má také proudové vstupy se standardními napětími 225 mV, 150 mV, 22,5 mV pro nízko výkonové proudové snímače LCT a toroidy TOR. Ve speciálním provedení lze na MEg45PAN přímo připojit ohebné snímače AMOSm.

Univerzální monitor MEg45PAN má čtyři dvoustavové vstupy a jeden kontrolovaný výstupní spínací kontakt relé. Rozhraní USB je určeno k místní a rozhraní RS485, ETH i integrovaný modul GSM k dálkové parametrizaci a vyčítání dat. Dálkový přenos dat přes rozhraní ETH i sítí GSM je zabezpečen protokoly IKEv2/IPsec a L2TP/IPsec.

K přenesení naměřených dat z přístroje lze použít předem připravený flash disk se souborem s uživatelským oprávněním a konfigurací, jaká data se mají vyčítat. S jeho pomocí lze přenášet i parametrizační hodnoty měřicí kampaně nebo aktualizaci měřicího FW.

Monitor MEg45PAN má napájení ze všech napěťových vstupů, lze jej napájet i stejnosměrným napájecím napětím v rozsahu od 10 V do 30 V. Zdroj monitoru MEg45PAN obsahuje superkapacitory, které zajišťují měření i při několika za sebou se vyskytujících krátkých přerušeních napájení.

Zpět

ČeskyEnglish
Kontakt
e-mail: mega@e-mega.cz
telefon: +420 545 214 988
sídlo firmy: Česká 390, 664 31 Česká
GPS: Česká: Loc: 49°17'17.862"N
 16°33'39.106"E
  Třebíč: Loc: 49°13'32.231"N
 15°53'7.422"E
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.
Výsledky vzniky za podpory projektu MVČR, Programu bezpečnostního výzkumu České republiky, projekt č. VI20162018007.

|   Na úvodní stránku  |   O firmě  |   Kontakty  |   Reference  |   Ceníky  |   Ke stažení  |

Copyright 2007 ©
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s.